Syfany s.r.o.

Ochrana a tvorba životního prostředí

Struktura výroby na farmě je koncipována se zřetelem na ekologické požadavky výroby

  • nezatěžování atmosféry a snížení emisí - neznečišťování spodních vod
  • zlepšení půdního života a úspora umělých hnojiv
  • snížení potřeby chemických ochranných prostředků

Vinice a zelenina je pěstována v systému integrované produkce, která si klade za cíl-minimalizovat všechna rizika pro lidský organismus zejména omezeným použitím chemických prostředků a hnojiv, pravidelné rozbory plodin i půdy u akreditovaných laboratoří.
Vinařství Syfany   |   Nabídka bílých vín   |   Nabídka červených vín
Farma Syfany   |   Zemědělská produkce   |   Produkce zeleniny   |   Nákup a prodej   |   Životní prostředí   |   Obec Vrbice   |   Kontaktní informace


© 2010 Syfany   |   webdesign: Indeart   |   Výměna odkazů