Syfany s.r.o.

Syfany - tradiční pěstitel zemědělských plodin

Budování farmy Syfany

Záměrem je vybudovat zemědělský podnik, středního stavu.Plně soběstačný a vzájemně komunikačně propojený " služeb " skladování a zpracování produktů rostlinné výroby.Produkce je plně finalizována i s prodejem na farmě a také přes stávající odbytové družstvo Jihomoravská zelenina.

Farma není úzce specializovaná, aby se umožnila rychlá reakce na požadavky trhu a zároveň nám zabezpečila stálé pracovní využití všech zaměstnanců po celý kalendářní rok.

Máme již vybudovány podmínky na realizaci všech našich záměru, kvalitní pracovníky, kteří jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek.

Farma vyrábí zeleninu v celkové výši cca 1000t. za rok. Dále produkujeme v rostlinné výrobě obiloviny, slunečnici, kukuřici a to v celkové výši 1960 t. na tuto výrobu jsme dobře vybaveni neustále svůj strojový park modernizujeme abychom drželi krok s konkurencí to nám donáší nemalé úspory. Naše farma se nalézá v nejjižnějším cípu Jižní Moravy, pěstujeme také vinnou révu cca 1200 t. ročně. Výhledově hodláme tento stav udržet a soustavně tento stav udržovat a staré výsadby nahrazovat novými.
Vinařství Syfany   |   Nabídka bílých vín   |   Nabídka červených vín
Farma Syfany   |   Zemědělská produkce   |   Produkce zeleniny   |   Nákup a prodej   |   Životní prostředí   |   Obec Vrbice   |   Kontaktní informace


© 2010 Syfany   |   webdesign: Indeart   |   Výměna odkazů